องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  ได้ดำเนินการเรียกประชุมสภาสมัย  สามัญครั้งที่  1  ประจำปี  2560  เพื่ออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ  2560  ในวันที่  8  กุมภาพันธ์  2560  เวลา 09.30  น   จึงขอเรียนเชิญท่ายสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าทุกท่านเข้าร่วมประชุมพร้อมขอเรียนเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาตามวันและเวลาดังกล่าว


    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ก.พ. 2560