องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ภาพเปิดโครงการเพื่อชีวิตสดใสวัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561


นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพื่อชีวิตสดใสวัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 โดยเป็นการบูรณาการในการร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุช่วยเหลือในการดูแลให้ความรู้เรื่องสุขภาพมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายของตนเมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้น