องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ภาพกิจกรรมการสร้างฝายมีชีวิต


องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่าได้ีรับมอบหมาให้ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำและเก็บกักน้ำบริเวณป่าโลใหญ่  เขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  ตามนโยบายของจังหวัดชัยภูมิ  เมือวันที่  3-4  พฤษภาคม  2561  ที่ผ่านมา