องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน 1/2563 ศพด.อบต.บุ่งคล้า


คณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคติดต่อตำบลบุ่งคล้า นำโดยนายแก่ง หาญบุ่งคล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ,นางชนาภา สุภักดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ,รพ.สต.บุ่งคล้า ออกติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานด้านเตรียมความพร้อมในการป้องกันโรคติดต่อในสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งคล้า ก่อนการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 พร้อมมอบหน้าผ้าสำหรับเด็ก ที่ได้รับจัดสรรจากสภากาชาดไทย ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า KUBET