องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ในวันที่ 22 กันยายน 2563 โดย นายแก่ง หาญบุ่งคล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เป็นประธานเปิดโครงการ และนางชนาภา สุภักดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า กล่าวรายงาน ซึ่งคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงานส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการ
วันที่ 27-29 กันยายน 2563 เดินทางศึกษาดูการบริหารจัดการขยะ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี และ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เทศบาลเขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี