องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


ออกเยี่ยมผู้ป่วยร่วมกับทีมหสวิชาชีพโรงพยาบาลชัยภูมิ


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า นำโดยนางชนาภา สุภักดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ออกเยี่ยมผู้ป่วยร่วมกับทีมหสวิชาชีพโรงพยาบาลชัยภูมิ เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจ แนะนำการทำกายภาพบำบัด