องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายแก่ง หาญบุ่งคล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า นายบุญกอง หาญเสนา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ผู้นำชุมชน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ "กิจกรรมรรมการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ดินและน้ำประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564" ณ บริเวณหนองน้ำใหม่วัดป่าดอนตูม บ้านกุดโง้ง หมู๋ที่ 4 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ