องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


โครงการ "สร้างงาน สร้างอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและกลุ่มสตรี" ประจำปีงบประมาณ 2564


วันที่ 7 กันยายน 2564 นางชนาภา สุภักดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "สร้างงาน สร้างอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและกลุ่มสตรี" ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณศิริรัตน์ กำลังทวี เป็นวิทยากรในการทำเข็มกลัดดอกไม้และผ้าเช็ดมือแบบแผน เพื่อเป็นความรู้ในการประกอบอาชีพให้กับกลุ่มสตรีในชุมชน