องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2558

    รายละเอียดข่าว

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา                  จำนวน 8 โครงการ  รายละเอียดดังนี้
      โครงการที่  1  จะต้องมีวงเงินไม่น้อยกว่า 86,000.-บาท
                    โครงการที่  2  จะต้องมีวงเงินไม่น้อยกว่า 100,000.-บาท
                    โครงการที่  3  จะต้องมีวงเงินไม่น้อยกว่า 100,000.-บาท
                    โครงการที่  4  จะต้องมีวงเงินไม่น้อยกว่า 54,000.-บาท
                    โครงการที่  5  จะต้องมีวงเงินไม่น้อยกว่า 55,500.-บาท
                    โครงการที่  6  จะต้องมีวงเงินไม่น้อยกว่า 58,500.-บาท
                    โครงการที่  7  จะต้องมีวงเงินไม่น้อยกว่า 79,500.-บาท
                    โครงการที่  8  จะต้องมีวงเงินไม่น้อยกว่า 59,500.-บาท


ผู้ที่สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาโครงการละ 500.-บาท งานพัสดุ           กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่  10  สิงหาคม 2558 .  ถึงวันที่  20  สิงหาคม  2558 .ตั้งแต่เวลา 08.30 น ถึง 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข   044-871161 ต่อ 3 ในเวลาที่กำหนดและไม่เว้นวันหยุดราชการหรือสามารถเปิดดูได้ทางเวปไซต์  www.abtbungkla.go.th

     เอกสารประกอบ เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2558
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ส.ค. 2558