องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 


รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2562 - 2564

    รายละเอียดข่าว

            รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2562 - 2564 รอบเดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    เอกสารประกอบ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2562 - 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 เม.ย. 2561