องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 


ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563
    วันที่ลงข่าว
: 11 ก.ย. 2562