องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.ย. 2561