องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 


สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ในด้านการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี พ.ศ.2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ในด้านการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี พ.ศ.2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ต.ค. 2562