องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๙๙-๐๓๗ สายซอย ๘/๓ บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ ๘ ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลขที่ ทถ-๒-๒๐๔ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีปร

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๙๙-๐๓๗ สายซอย ๘/๓ บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ ๘ ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลขที่ ทถ-๒-๒๐๔ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีปร
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ก.ย. 2564