องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการติดตามและประเมินผล ปี 63 [ 30 ธ.ค. 2563 ]48
2 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]79
3 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริการส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบเดือน ธันวาคม 2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]60
4 ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]59
5 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริการส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบเดือน ธันวาคม 2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]98
6 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2562 - 2564 [ 30 เม.ย. 2561 ]153