องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ของปี พ.ศ. 2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]16
2 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 [ 22 ธ.ค. 2565 ]22
3 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 [ 22 ธ.ค. 2565 ]16
4 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน [ 8 เม.ย. 2565 ]112
5 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 11 ก.พ. 2565 ]109
6 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 [ 3 พ.ย. 2564 ]106
7 รายงานการติดตามและประเมินผล ปี 63 [ 30 ธ.ค. 2563 ]216
8 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]287
9 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริการส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบเดือน ธันวาคม 2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]234
10 ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]263
11 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริการส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบเดือน ธันวาคม 2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]263