องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 [ 29 ก.ย. 2564 ]58
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 [ 29 ก.ย. 2564 ]51
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 [ 29 ก.ย. 2564 ]47
4 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.2560 - 2563) [ 27 มิ.ย. 2559 ]291
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าเรื่องประกาศใช้แผนยุทธศ่าสตรการพัฒนา ประจำปี 2560-2563 [ 27 มิ.ย. 2559 ]597
6 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 60-63 [ 24 มิ.ย. 2559 ]258