องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 ส่วนที่ 1 [ 1 ก.พ. 2566 ]6
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 ส่วนที่ 2 [ 1 ก.พ. 2566 ]5
3 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 [ 29 ก.ย. 2564 ]54
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 [ 29 ก.ย. 2564 ]65
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 [ 29 ก.ย. 2564 ]52
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี [ 14 มิ.ย. 2562 ]329
7 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 31 ต.ค. 2559 ]338
8 แผนพัฒนาสามปี 52- 54 [ 30 มิ.ย. 2554 ]543
9 แผนพนักงานจ้าง [ 16 พ.ย. 2552 ]504