องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
  ภาพกิจกรรมการมอบสารเคมีป้องกันศัตรูในพืช(โรคใหม้)ใ...[วันที่ 2012-03-22][ผู้อ่าน 510]
 
  ภาพกิจกรรมการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของนายอำเภอ...[วันที่ 2012-03-21][ผู้อ่าน 489]
 
  ภาพการประชุมการบูรณาการแผนชุมชน ป[วันที่ 2012-03-21][ผู้อ่าน 452]
 
  ภาพการประชุมคณะกรรมการบริหารศุนยืบริการและถ่ายทอดเ...[วันที่ 2012-01-16][ผู้อ่าน 475]
 
  ภาพกิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุ ผู้พิกา...[วันที่ 2012-01-09][ผู้อ่าน 495]
 
  ภาพกิจกรรมงานเลี้ยงฉลองปีใหม่[วันที่ 2012-01-05][ผู้อ่าน 515]
 
  ภาพกิจกรรการโครงการ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กและ...[วันที่ 2011-12-28][ผู้อ่าน 459]
 
  การประชุมเตรียมความพร้อม อพปร ที่ปฏิบัติงานในเทศกา...[วันที่ 2011-12-26][ผู้อ่าน 474]
 
  ภาพการดำเนินงานจัดเก็บภาสำหรับรถเกี่ยวข้าว[วันที่ 2011-12-19][ผู้อ่าน 1021]
 
  ส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภั...[วันที่ 2011-12-19][ผู้อ่าน 446]
 
  จัดกิจกกรรมทำบุญประจำปี[วันที่ 2011-12-19][ผู้อ่าน 455]
 
  โครงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ) ประจำปี...[วันที่ 2011-12-09][ผู้อ่าน 458]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19หน้า 20|21