องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
  ปลูกหญ้าเนเปียร์ เพือส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์[วันที่ 2020-05-29][ผู้อ่าน 80]
 
  พ่นหมอกควันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง[วันที่ 2020-05-20][ผู้อ่าน 81]
 
  บริการทำหมันสุนัขและแมว [วันที่ 2020-05-15][ผู้อ่าน 54]
 
  ปล่อยปลา บริเวณคลองไผ่[วันที่ 2020-04-27][ผู้อ่าน 68]
 
  ฉีดพ่นยาฆ่าเชืื้อเพื่อป้องกัน covid-19[วันที่ 2020-04-08][ผู้อ่าน 59]
 
  จัดตั้งจุดคัดกรองcovid-19[วันที่ 2020-03-31][ผู้อ่าน 51]
 
  มอบเจลล้างมือและเครื่องตรวจวัดอุณภูมิร่างกายให้แต่...[วันที่ 2020-03-26][ผู้อ่าน 53]
 
  อบรมการจัดทำหน้ากากผ้าให้กับประชาชน[วันที่ 2020-03-18][ผู้อ่าน 48]
 
  โครงการกำจัดผักตบชวาเพื่อป้องกันอุทกภัยน้ำท่วมในพื...[วันที่ 2020-02-25][ผู้อ่าน 51]
 
  ภาพกิจกรรมการรับซื้อขยะบ้านกุดโง้ง หมู่ที่4 ประจ...[วันที่ 2020-01-16][ผู้อ่าน 76]
 
  โครงการป้องและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลปีให...[วันที่ 2020-01-08][ผู้อ่าน 63]
 
  ภาพการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้...[วันที่ 2019-12-07][ผู้อ่าน 107]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17|18|19|20|21