องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
  ออกตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำตลาดนัดในพื้นที่ตำบลบุ่งคล้...[วันที่ 2021-04-19][ผู้อ่าน 44]
 
  โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่ออบัติใหม่ อุบัติซ้...[วันที่ 2021-04-08][ผู้อ่าน 45]
 
  กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 2564[วันที่ 2021-03-18][ผู้อ่าน 43]
 
  โครงการขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีง...[วันที่ 2021-03-05][ผู้อ่าน 63]
 
  ภาพการมอบบ้านผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุ ประจำปีงบประม...[วันที่ 2020-11-02][ผู้อ่าน 94]
 
  กิจกรรมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย บ้...[วันที่ 2020-06-30][ผู้อ่าน 74]
 
  ฉีดพ่นหมอกควันรัศมี 100 เมตร หมู่ที่ 2 รอบที่ 3 (บ...[วันที่ 2020-06-25][ผู้อ่าน 71]
 
  "โครงการแบ่งฝัน ปันรัก ทำดีเพื่อเพื่อนมนุษย์" ประจ...[วันที่ 2020-06-22][ผู้อ่าน 49]
 
  โครงการแบ่่งฝัน ปันรัก ทำดีเพื่อเพื่อนมนุษย์[วันที่ 2020-06-22][ผู้อ่าน 112]
 
  ตรวจเยี่ยมประเมินความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียน กา...[วันที่ 2020-06-17][ผู้อ่าน 51]
 
  กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และทำลายแหล่งเพาะพั...[วันที่ 2020-06-12][ผู้อ่าน 77]
 
  กิจกรรมบำรุงรักษาป่าตามโครงการ “ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่...[วันที่ 2020-06-08][ผู้อ่าน 82]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17|18|19|20|21