องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
  ดำเนินการมอบถุงยังชีพและปัจจัยสำหรับการดำรงขีพ แก่...[วันที่ 2021-07-01][ผู้อ่าน 45]
 
  ประชุมวางแนวทางควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเ...[วันที่ 2021-06-29][ผู้อ่าน 45]
 
  กิจกรรมรณรงค์ kick off การป้องกันและกำจัดโรคลัมปี[วันที่ 2021-06-28][ผู้อ่าน 45]
 
  ประชุมแนวทางการดำเนินป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิ...[วันที่ 2021-06-27][ผู้อ่าน 48]
 
  กิจกรรมโครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปี ...[วันที่ 2021-06-22][ผู้อ่าน 45]
 
  กิจกรรมโครงการ พช.ชัยภูมิ ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน เ...[วันที่ 2021-06-14][ผู้อ่าน 48]
 
  รับการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่ง...[วันที่ 2021-06-11][ผู้อ่าน 42]
 
  ทำการสำรวจบริเวณศพด.อบต.บุ่งคล้า เพื่อเตรียมความพร...[วันที่ 2021-06-09][ผู้อ่าน 44]
 
  รณรงค์กิจกรรมการลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 แ...[วันที่ 2021-06-08][ผู้อ่าน 44]
 
  งานสวัสดิการสังคม ร่วมกับ ธกส.สาขาเมืองพญาแล จัดทำ...[วันที่ 2021-05-19][ผู้อ่าน 44]
 
   (ศปก.ต) ตำบลบุ่งคล้า พร้อมด้วย สสอ.เมืองชัยภูมิ อ...[วันที่ 2021-05-18][ผู้อ่าน 51]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี2564[วันที่ 2021-05-03][ผู้อ่าน 44]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18|19|20|21