องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
  ออกเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ป่วยโควิด ที่รักษาหายแล้ว แ...[วันที่ 2021-08-04][ผู้อ่าน 72]
 
  รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ...[วันที่ 2021-08-03][ผู้อ่าน 62]
 
  ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยโควิดที่รักษาหายแล้ว[วันที่ 2021-08-01][ผู้อ่าน 55]
 
  รับมอบของบริจาคจาก เครือเจริญกรุ๊ปชัยภูมิ จำกัด [วันที่ 2021-07-30][ผู้อ่าน 44]
 
  มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ต้องกักตัว[วันที่ 2021-07-29][ผู้อ่าน 67]
 
  ทำความสะอาดสถานที่พักสังเกตอาการตำบลบุ่งคล้า (Loca...[วันที่ 2021-07-28][ผู้อ่าน 51]
 
  ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ หลังพบผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 (บ้าน...[วันที่ 2021-07-27][ผู้อ่าน 65]
 
  ประชาคมเพื่อจัดตั้งที่สำหรับพักสังเกตอาการ บ้านกุก...[วันที่ 2021-07-26][ผู้อ่าน 55]
 
  ออกเยี่ยมให้กำลังใจ มอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล...[วันที่ 2021-07-25][ผู้อ่าน 58]
 
  จัดหาอาหาร/ถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ต้องกักตัว ตาม...[วันที่ 2021-07-23][ผู้อ่าน 58]
 
  ออกเยี่ยมให้กำลังใจ มอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล...[วันที่ 2021-07-23][ผู้อ่าน 71]
 
  รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจาก นายแพทย์โอชิษฐ์ เกียร...[วันที่ 2021-07-22][ผู้อ่าน 46]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21