องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
  ออกเยี่ยมให้กำลังใจ มอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล...[วันที่ 2021-07-21][ผู้อ่าน 43]
 
  ออกเยี่ยมให้กำลังใจ มอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล...[วันที่ 2021-07-20][ผู้อ่าน 72]
 
  ดำเนินการจัดหาอาหารให้แก่ประชาชนที่ต้องกักตัว จำนว...[วันที่ 2021-07-19][ผู้อ่าน 48]
 
  ดำเนินการจัดหาอาหารให้แก่ประชาชนที่ต้องกักตัว จำนว...[วันที่ 2021-07-16][ผู้อ่าน 47]
 
  กิจกรรม big cleaning เตรียมความพร้อมจัดตั้งโรงพยาบ...[วันที่ 2021-07-16][ผู้อ่าน 47]
 
  จัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการ...[วันที่ 2021-07-14][ผู้อ่าน 49]
 
  ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต)...[วันที่ 2021-07-13][ผู้อ่าน 46]
 
   ออกตรวจเยี่ยมตลาดนัด พร้อมแนะนำให้ปฎิบัติตามมาตรก...[วันที่ 2021-07-08][ผู้อ่าน 46]
 
  มอบหน้ากากผ้าและเจลแอลกอฮอล์ให้กับโรงเรียนชุมชนบ้า...[วันที่ 2021-07-08][ผู้อ่าน 47]
 
  ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดข...[วันที่ 2021-07-07][ผู้อ่าน 72]
 
  มอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์และให้กำลังใจ ผู้ที่ไ...[วันที่ 2021-07-05][ผู้อ่าน 70]
 
  ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้...[วันที่ 2021-07-01][ผู้อ่าน 48]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17|18|19|20|21