องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
  ประชุมอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติร...[วันที่ 2021-11-05][ผู้อ่าน 53]
 
  โครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม (กิจกรรม:อบรมเช...[วันที่ 2021-11-05][ผู้อ่าน 47]
 
  ทำความสะอาดพื้นที่โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา แ...[วันที่ 2021-11-02][ผู้อ่าน 47]
 
   รับมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน[วันที่ 2021-10-29][ผู้อ่าน 46]
 
  ดำเนินการมอบถุงยังชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสที่ประสบอุท...[วันที่ 2021-10-28][ผู้อ่าน 48]
 
  ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการ...[วันที่ 2021-10-27][ผู้อ่าน 49]
 
  ดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนน้ำท่วมขัง[วันที่ 2021-10-27][ผู้อ่าน 57]
 
  มอบชุดตรวจ Antigen test kit(ATK) ,ชุด PPE,หน้ากาก ...[วันที่ 2021-10-25][ผู้อ่าน 47]
 
  บรรยากาศการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแ...[วันที่ 2021-10-11][ผู้อ่าน 71]
 
  ซักซ้อมการรับสมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนา...[วันที่ 2021-10-10][ผู้อ่าน 46]
 
  ดำเนินการส่งมอบน้ำดื่ม ถุงยังชีพ และยารักษาน้ำกัดเ...[วันที่ 2021-10-08][ผู้อ่าน 49]
 
  โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน คณะผู้บริหาร...[วันที่ 2021-09-13][ผู้อ่าน 43]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21