องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
  กิจกรรมตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส บ้านสัมพ...[วันที่ 2021-12-20][ผู้อ่าน 59]
 
  ประชุมปฎิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอ...[วันที่ 2021-12-16][ผู้อ่าน 50]
 
  ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่บ้านสัมพัน...[วันที่ 2021-12-16][ผู้อ่าน 54]
 
  ดำเนินการสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการขนส่งสินค้าในตลาดน...[วันที่ 2021-12-09][ผู้อ่าน 50]
 
  ดำเนินการนำยางมะตอยสำเร็จรูปซ่อมแซมถนนเส้นทางพื้นท...[วันที่ 2021-12-08][ผู้อ่าน 57]
 
  กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาดตามถนนเส้นทาง เ...[วันที่ 2021-12-04][ผู้อ่าน 45]
 
  ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่ตร...[วันที่ 2021-11-27][ผู้อ่าน 47]
 
  อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน...[วันที่ 2021-11-26][ผู้อ่าน 71]
 
  กิจกรรม BIG DAY รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง [วันที่ 2021-11-23][ผู้อ่าน 46]
 
  อบต.บุ่งคล้า รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิเ...[วันที่ 2021-11-18][ผู้อ่าน 75]
 
  ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุนอกสถานที่ [วันที่ 2021-11-13][ผู้อ่าน 44]
 
  กิจกรรมbig cleaning สถานที่พักสังเกตอาการ หลังจากน...[วันที่ 2021-11-12][ผู้อ่าน 50]
 

|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21