องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
  ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคว...[วันที่ 2022-01-27][ผู้อ่าน 179]
 
  โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและ...[วันที่ 2022-01-24][ผู้อ่าน 125]
 
  จัดเวทีประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...[วันที่ 2022-01-19][ผู้อ่าน 188]
 
  ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคว...[วันที่ 2022-01-19][ผู้อ่าน 214]
 
  กิจกรรม​โครงการ​เทิดทูน​สถาบัน&#...[วันที่ 2022-01-18][ผู้อ่าน 128]
 
  โครงการตลาดสดบุ่งคล้าปลอดโควิด-19 “bungkla COVID f...[วันที่ 2022-01-17][ผู้อ่าน 119]
 
  ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ บ้านสัมพันธ์ หมู่ 9[วันที่ 2022-01-14][ผู้อ่าน 140]
 
   ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับกา...[วันที่ 2022-01-13][ผู้อ่าน 194]
 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า แถลงนโยบายต่อสภา...[วันที่ 2022-01-12][ผู้อ่าน 136]
 
  ประชุมการดำเนินงานพัฒนาหนองตาดำเป็นแหล่งท่องเที่ยว[วันที่ 2022-01-12][ผู้อ่าน 123]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า(ครั้งแรก...[วันที่ 2022-01-07][ผู้อ่าน 205]
 
  ตรวจคัดกรองโควิดเจ้าหน้าที่ก่อนเริ่มทำงานช่วงเทศกา...[วันที่ 2022-01-04][ผู้อ่าน 130]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24