องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 53 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 9 ก.พ. 2567 ]2
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สมัยวิสามัญ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 18 ธ.ค. 2566 ]1
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สมัยสามัญ ที่3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 25 ก.ย. 2566 ]2
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สมัยสามัญ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 25 ส.ค. 2566 ]1
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สมัยวิสามัญ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 11 ส.ค. 2566 ]1
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สมัยวิสามัญ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 23 มิ.ย. 2566 ]1
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สมัยวิสามัญ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 12 มิ.ย. 2566 ]1
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สมัยสามัญ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]1
9 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สมัยสามัญ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]1
10 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สมัยสามัญ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 14 ก.พ. 2566 ]34
11 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สมัยสามัญ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 16 ธ.ค. 2565 ]30
12 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สมัยสามัญ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]26
13 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สมัยสามัญ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]28
14 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สมัยวิสามัญ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]30
15 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สมัยวิสามัญ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]27
16 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สมัยวิสามัญ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 11 ก.ค. 2565 ]29
17 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สมัยสามัญ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 20 พ.ค. 2565 ]30
18 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สมัยวิสามัญ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]27
19 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 15 ก.พ. 2565 ]28
20 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สมัยวิสามัญ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 15 ก.พ. 2565 ]30
 
หน้า 1|2|3